Videography an Creole/Vin Aprann Videography

Videography an Creole/Vin Aprann Videography

Class la ap eksplore fason pou jwenn eksperyans ak konesans pou komanse nan videography.

Thursday, June 16, 2022 - 6:00pm

Class la ap eksplore fason pou jwenn eksperyans ak konesans pou komanse nan videography. Nou pwal diskite sou fason kreyativ epi aprann Diferan teknik an jeneral. Li pou Ede Haitian ki pale creole, Haitian ki bilingual, pale Anglè tu. Sak ap vin aprann videography pou premier fois avec lot ki ta renmin avance konesans yo la dan.

Jedi 16 Jen 6-7pm

Education
Classes
$0.00